Generace Rock odrážka www.generacerock.cz
Ruce Nohy Music Band odrážka www.rucenohy.blog.cz
T.N.S. odrážka www.tns-rock.com
Jiří Plaček - Cyber Studio odrážka www.cyberstudio.cz
CRUSADERS odrážka http://crusaders.webz.cz
DUB Sound odrážka www.dubsound.cz
Theatre odrážka www.theatre-rock.cz
Online hi-fi magazín odrážka www.hifi-voice.com
Riff odrážka www.riff.wz.cz